Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Історія кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ РТІКС

 

Кафедра почала свій шлях в 1963 р. під назвою кафедри «Радіопередавальні пристрої». Її очолив доцент Михайло Федорович Лагутін, який згодом двічі обирався деканом радіотехнічного факультету. Відстежуючи генетичну лінію розвитку радіотехніки, яка дала новий напрям – «Радіоелектроніка», назва кафедри також змінювалося: «Генерація та формування сигналів», «Радіоелектронні пристрої», а потім – «Радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем».

 

Історія кафедри

 

З дня свого заснування кафедра готує інженерів, а пізніше бакалаврів, фахівців і магістрів освітнього напряму «Радіотехніка» за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» в рамках спеціалізації «Медичні радіоелектронні прилади та системи». Випускники кафедри отримують знання, необхідні для розробки, обслуговування та ремонту радіоелектронних засобів лікування людини, комп`ютерної діагностики та обробки біомедичної інформації.

Матеріальна база кафедри забезпечує лабораторні цикли з таких базових дисциплін підготовки радіоінженерів: «Аналогові електронні пристрої», «Цифрові пристрої», «Генерація та формування сигналів», «Прийом і обробка сигналів», «Електротехнічні пристрої», а також зі спеціальних дисциплін, утворюючи навчальні лабораторії «Аналогові електронні пристрої», «Цифрові пристрої та мікропроцесори», «Прийом і обробка сигналів».

У той час в складі професорсько-викладацького колективу кафедри працюють 4 доктори наук, 8 кандидатів наук.

У своїй діяльності кафедра спирається на філії, які представляють провідні в Україні наукові та виробничі підприємства з розробки медичної техніки, медичні центри, наукові центри, провідні дослідження фундаментальних фізичних проблем. Серед них «АТ НДІ радіотехнічних вимірювань» (проф. Макаренко Б.І., ст. преп. Чаканова Г.А.), Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії (доц. Булаг В.В., доц. Крахмалова Е.О.), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (проф. Єгоров А.М., с.н.с. Лонін Ю.Ф.), інститут радіофізики та електроніки ім. А Я. Усикова НАН України (доц. Прокопенко Ю.В.).

Напрями наукових досліджень кафедри постійно розвивалися, включаючи в себе як розробку комплексів з дослідження природного середовища, так і розробку радіоелектронних приладів різного застосування.

У 70-роках минулого століття наша країна освоювала Космос, і наш університет і кафедра стала ковалем кадрів для цієї швидко розвивається. Висококваліфіковані кадри в галузі електронного приладобудування були затребувані на багатьох підприємствах м. Харкова та України загалом. Недарма за ці заслуги наш Університет був нагороджений орденами і отримав ім`я їм. Академіка Янгеля.

Що особливо важливо, що наша кафедра завжди готувала фахівців широкого профілю – розробників радіоелектронного обладнання на сучасній елементній базі: напівпровідникових елементах, цифрових і аналогових інтегральних схемах, програмованих логічних матрицях. Викладачі кафедри першими в університеті освоїли мікропроцесорні комплекти і програмування на асемблері при створенні різних електронних пристроїв.

На радіотехнічному факультеті було створено кілька наукових шкіл, головним науковим напрямком яких стало вивчення природного середовища, особливо навколоземного повітряного простору методами поширення радіохвиль. Основоположником цього напрямку був академік Брауде С.Я.

На кафедрі ОРТ професор Кащеєв Б.Л. створив наукову школу метеорної радіолокації, яка вела дослідження метеорних явищ у атмосфері Землі.

Одночасно колектив наукової школи проф. Лагутіна М.Ф. провів дослідження метеорів безперервно-хвильовим базисним методом в пустелі під Ашхабадом. Були проведені вимірювання гальмування та орбіти метеорів в комплексі з оптико-телевізійними спостереженнями; в рамках комплексного підходу вивчалася динаміка припливу метеорної речовини на Землю методами радіолокаційних і лідарних технологій. Були розроблені методи обробки одержуваної інформації та створена ціла мережа лідарних комплексів, які дозволяли оцінити забруднення атмосфери Землі. Колективом кафедри під керівництвом проф. Лагутіна М.Ф. створений унікальний локаційних комплекс оптичного діапазону для визначення домішок натрію, літію та ін. речовин в мезосфері, створила і впровадила лідарні системи в Антарктиді на ст. Молодіжна, Мирний, в горах Копет-Дага, Кавказу, в Україні.

У цих роботах в різний час брали участь доценти Смагін Д.М., Онуфрієв В.П., Петручек Т.П., Полчанінов В.С., Зарудний О.А., Стонога В.А., Верхоробін А.Л. , Мустецов Н.П., Басецкій В.Л., ст. преп. Бесєдовський Н.Ю., Деняк О.А. У складі дев`яти антарктичних експедицій вчені кафедри провели дослідження верхніх шарів атмосфери Землі.

 

Історія кафедри

 

З 1975 р. по 1991р. кафедру очолював проф. д.т.н., проф. Колпаков Н.Д. Під керівництвом проф. Колпакова Н.Д. проводилися дослідження стабільності роботи варакторних помножувачів частоти НВЧ діапазону. У цих роботах взяли участь ст.преп., к.т.н. Фесенко Ю.А., доц. Полчанінов В.С.

 

Історія кафедри

 

Під керівництвом доц. Салопа Г.А. і проф. Тимошенко Л.П. велася розробка цифрових вимірювачів швидкості ультразвуку, що дозволив підняти на новий рівень методики контролю міцності будівельних матеріалів. Надалі дослідження ультразвукових ефектів в різних середовищах дозволили
поставити навчальний курс «Ультразвукові медичні пристрої».

Під керівництвом проф. Чумакова В.І., який очолював кафедру з в 2000-2010 р.р., були розгорнуті дослідження в області генерування потужних імпульсних електромагнітних випромінювань на основі техніки прискорювачів заряджених частинок і плазми.

Проф. Чумаков В.І. організував в ХНУРЕ роботу по створенню силами викладачів кафедр РЕУ, МЕПП і ОРТ прискорювального комплексу.

Історія кафедри

 

У цих роботах беруть активну участь студенти РТ факультету і аспіранти кафедри. Розроблене і створене наукове обладнання є по багатьом параметрам унікальним в Україні. На комплексі прискорювача були проведені експериментальні дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання високої інтенсивності з об`єктами різної фізичної природи в інтересах медицини, сільського господарства.

Дослідження методів формування імпульсного випромінювання над короткої тривалості за допомогою вибуху провідників дозволили створити джерело широкосмугового випромінювання. Крім того, ведуться теоретичні дослідження магніто-кумулятивних систем на основі взривомагнітних
генераторів.

Проводяться дослідження ефектів біологічної дії ультразвукових хвиль, а також технічних проблем екстракорпоральної літотрипсії.

 

Історія кафедри

Викладачі та співробітники кафедри РЕП. Зліва направо сидять: проф. Тимошенко Л.П.,
проф. Лагутін М.Ф., проф Чумаков В.І., проф. Колпаков М.Д., ас. Колендовска М.М.,
інж. Бабенко А.А., ст. пр. Алфьоров М.Є., стоять: доц. Онуфрієв В.П., доц. Басецкий В.Л.,
доц. Будов А.Ф., ст. вик. Бесєдовський Н.Ю., зав.лаб. Житло В.Я., доц. Стонога В.А., доц. Полчанінов В.С., інж. Ананьєвський А.А.

У 2018 році кафедра РТІКС відзначила своє 55-річчя. Традиції підготовки фахівців в області мікропроцесорних пристроїв в даний час трансформувалися в підготовку висококваліфікованих розробників вбудованих систем на основі сучасних мікроконтролерів, сигнальних процесорів і програмованих логічних матриць. Наші студенти успішно беруть участь в Олімпіадах, Хакатонах, є переможцями Міжнародних олімпіад в галузі вбудованих систем.

Для підвищення якості навчання кафедра співпрацює з міжнародними ІТ – компаніями: Глобал лоджік, Вертикаль, ЕПАМ і інші. Наші випускники затребувані на ринку праці.

Зараз кафедра РТІКС веде навчання за кількома спеціальностями і освітніми програмами: 172 Телекомунікації та радіотехніка, 126 Інформаційні системи і технології, 122 Інформаційно-комунікаційні технології.

Всі ці програми тісно пов`язані з розробкою інформаційних і інформаційно-комунікаційних систем різного призначення з використанням сучасних інформаційних, інтелектуальних та хмарних технологій, різних мов програмування.

 

Історія кафедри

 

Підтримувана керівництвом університету, кафедра РТІКС продовжує удосконалювати навчально-методичне забезпечення, розвиває і зміцнює матеріальну базу для підвищення якості навчання студентів, налагоджує міжнародне співробітництво за різними програмами.