Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Гурток «Інформаційно-комунікаційних систем та технологій»

Науковий гурток – це перше знайомство з науковою роботою. Саме тут
студенти мають можливість проявити свої креативні здібності та розвинути
практичні навички у вирішенні цікавих практичних занять. Також науковий
гурток сприяє залученню молоді до створення сумісних наукових проектів,
розробки винаходів та опануванню практичних навиків та вмінь за обраним
освітнім напрямком.

Гурток «Інформаційно-комунікаційних систем та технологій»
Керівник: ст.викл. Штих Інна Анатоліївна
Мета та напрямок роботи гуртка:
Поглиблене вивчення організації, розробки, створення та проєктування
інформаційно-комунікаційних систем та технологій (ІКСТ), аналіз та методи
вирішення проблем ІКСТ.

Тематика гуртка:

 •  концептуальні проблеми побудови інформаційних мереж;
 • апаратні і програмні засоби надання інфокомунікаційних послуг;
 •  багатокритеріальна оптимізація та математичне моделювання інфокомунікаційних мереж;
 •  обробка інформації в інфокомунікаціях;
 •  захист інформації в інфокомунікаціях;
 •  бізнес-процеси в інфокомунікаціях;
 •  інфокомунікації в соціальній сфері;
 •  загальносистемні проблеми інфокомунікацій;
 •  електромагнітна сумісність;
 •  управління, адаптація, самоорганізація в інформаційно-комунікаційних системах;
 •  мобільні інфокомунікаційні системи та безпроводові технології 4G та 5G;
 •  програмно-конфігуровані мережі SDN;
 •  телекомунікаційні системи з технологією SDR;
 •  технології MPLS i GMPLS в телекомунікаційних мережах;
 •  адаптивні методи маршрутизації в телекомунікаційних мережах;
 •  оптичні проводові та безпроводові телекомунікаційні системи;
 •  безпроводові телекомунікаційні системи з технологією МІМО;
 •  хмарні обчислення та Інтернет речей;
 •  сучасні методи цифрової обробки сигналів в телекомунікаційних системах;
 •  проблеми інтеграції і конвергенції технологій в телекомунікаціях;
 •  логістика в інфокомунікаційних системах;
 •  проектування телекомунікаційних систем і мереж та ін.

Графік роботи: у вільний час від занять за домовленістю з керівником.
Для кого: студенти I-V курсів.