Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Громадське обговорення змін до навчального плану та ОП АПС 2023 року прийому

До громадського обговорення пропонуються проекти змін до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП Архітектурне проєктування інформаційних систем спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Перелік змін до ОПП та НП прийому 2023 року

Як враховуються побажання стейкголдерів для покращення ОП “Архітектурне проєктування інформаційних систем” спеціальності 126 ІСТ можна переглянути у Таблиці зауважень і пропозицій

Ваші пропозиції та зауваження щодо представлених проектів надсилайте на електронну
адресу кафедри РТІКС: d_rics@nure.ua або заповніть форму