Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Опитування

Опитування роботодавців

Опитування викладачів

Опитування здобувачів вищої освіти

Опитування аспірантів

Опитування випускників

Опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти     (2 курс)

Результати опитувань.

Як враховуються побажання стейкголдерів для покращення ОП “Архітектурне проєктування інформаційних систем” спеціальності 126 ІСТ можна переглянути у Таблиці зауважень і пропозицій

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Архітектурне проєктування інформаційних систем другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
галузі знань 12 Інформаційні технології
Кваліфікація: Магістр з інформаційних систем та технологій