Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Міжнародна Діяльність

З метою розробки програми академічного обміну та наукового співробітництва в освіті і наукових дослідженях, Готфрід Вільгельм Лейбніц Університету Ганноверу, факультету Електротехніка та інформатика, Науково-дослідний центр L3S (далі по тексту  LUH) і Харківський національний університет радіоелектроніки (НУРЕ), КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ (ІНФ), КАФЕДРА РАДІОТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ, засновані на принципах взаємної вигоди і поваги один до одного, два університетів  будуть сприяти:

а. Студентським обмінам, а також обмінами науковців і викладачів

б. Спільної науково-дослідницькій діяльності

с. Обміну навчальними матеріалами

Спільною метою є сприяння обміну студентами, науковцями та співробітниками університетів в рамках академічної мобільності і організації літньої школи для студентів в Ганновері та спільного семінару для викладачів і науковців у Харкові.

Освітня співпраця. NURE створює новий курс «Штучний інтелект для інформаційних технологій» для студентів LUH 1 і 2 курсів навчання подо штучного інтелекту, курс повинен тривати 2 семестри, 1 семестр – на 1 рік навчання, 2 семестр на 2 рік навчання. NURE інтегрує цей курс в свій навчальний план і організовує відповідне навчальне середовище (спеціальний клас).

Міжнародна Діяльність

Угода про співпрацю –Ліможський університет, Франція

Міжнародна Діяльність

Угода про співпрацю – програма обміну студентами та співробітниками з ENSIL-ENSCI, університет Лімож (Франція).

Міжнародна Діяльність

Угода про співпрацю з Люблінською політехнікою (Польща).

Міжнародна Діяльність

Договір про науково-технічне співробітництво між SMF Poland Sp.z o.o. (співробітництво у сфері проведення спільних досліджень в галузі створення сучасного промислового устаткування з програмним управлінням, спільної роботи над вдосконаленням устаткування.

Міжнародна Діяльність

Програми подвійного диплому

Мета цієї програми є створення диплому міжнародного партнерства між двома установами на магістерському рівні в галузі електроніки та фотоніки. Це стосується магістерського курсу Університету Лімож «iXeo» з прикладної фізики та курсу «Master iXeo» з інженерної фізики, а для ХНУРЕ – магістерських курсів з фотоніки, радіотехніки та інженерної лазерної та оптоелектронної техніки.

Міжнародна Діяльність

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ:  короткострокові програми обміну:  кредитна мобільність на навчання (3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських студентів: (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів; академічна мобільність для викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої освіти.