Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньою програмою Радіотехніка;

Особливістю спеціальності 172 Телекомунікаціїї та радіотехніка є вивчення теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів моделювання, проектування, програмування, розробки та експлуатації апаратних та програмних засобів телекомунікацій та радіотехніки, вбудованих мікропроцесорних та мікроконтролерних систем, сенсорних мереж, радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів.

Радіотехніка – це основа ІТ-технологій, бо будь-який комп’ютер, мобільний телефон чи сенсор – це, насамперед, радіоелектронна система.

Студенти опановують методи, способи та технології передачі, прийому, збору та обробки інформації, які використовують для розрахунків, моделювання та проектування радіоканалів, проектування радіоелектронних систем та радіонавігаційних систем на базі GPS технологій, систем радіокерування, систем телебачення та радіомовлення, вбудованих систем, систем з концепцією інтернету речей (Internet of Things, IoT), систем зі штучним інтелектом, адаптивних високошвидкісних каналів в радіомережах GSM, 3-4-5G, WiMAX, LTE, Wi-Fi на основі технології МІМО.

В процесі навчання вивчаються: інформатика та обчислювальна техніка, основи програмування, основи теорії кіл, схемотехніка цифрових та аналогових пристроїв, сигнали та процеси в радіотехніці, електродинаміка та поширення радіохвиль, електронні та квантові прилади НВЧ, радіоелектронні системи, основи теорії передавання інформації, цифрове оброблення сигналів, основи комп’ютерного проектування та моделювання радіоелектронних пристроїв, організація комп’ютерних мереж, програмування мікроконтролерів (МК) та програмованих логічних мікросхем (ПЛІС).

Значна увага при підготовці студентів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка приділяється програмуванню мікроконтролерів AVR, PIC, STM і мікрокомп’ютерів Raspberry Pi, програмно-конфігурованим системам зв’язку, методам та алгоритмам цифрового оброблення сигналів, алгоритмам цифрової фільтрації, сучасним інформаційним та інтернет-технологіям.

Якісна підготовка випускників забезпечує високий попит як від провідних вітчизняних підприємств так  міжнародних ІТ – компаній. Випускники працюють в галузях не тільки радіоелектроніки та телекомунікацій, а і в суміжних з ними областях.

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка