Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Ресурсне забезпечення ОПП

Ресурсне забезпечення для організації освітнього процесу кафедри РТІКС 

Кафедра РТІКС веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами (ОПП):

у межах спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка:

 1. ОП Радіотехніка – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 2. ОП Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси – другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 3. ОП Телекомунікації та радіотехніка – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

у межах спеціальності 126 Інформаційні системи та технології:

 1. ОП Інформаційні технології інтернету речей – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 2. ОП Інформаційні системи та технології  – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 3. ОП Інформаційні системи в медицині– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

Для навчання здобувачів за освітніми програмами кафедра використовує загально-університецькі аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

 • аудиторія № 307 «в» «Аспірантська» – для проведення консультацій;
 • аудиторія № 309 «в» «Приймально-передавальних пристроїв» – для проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;
 • аудиторія № 311 «в» «Цифрових пристроїв» мультимедійний комп’ютерний клас – для проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;
 • аудиторія № 313 «в» «Інформаційно-комунікаційних технологій» мультимедійний комп’ютерний клас – для проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;
 • аудиторія № 315 «в» «Викладацька» – для проведення консультацій;
 • аудиторія  № 413 «в» Навчально-наукова лабораторія «Інформаційних радіосистем та технологій» мультимедійний комп’ютерний клас – для проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;
 • аудиторія № 336 «в» Навчально-наукова лабораторія “Відеокомунікаційних технологій та систем”, проведення відеоконференцій;
 • аудиторія 122 «в» Наукова лабораторія «Промінь» – для проведення лабораторних робіт та практичних занять.

Здобувачі можуть використовувати аудиторії кафедри для самостійної роботи в присутності викладача, інженера кафедри, а також читальний зал наукової бібліотеки ХНУРЕ.

Всі аудиторій кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в паперовому виді – він доступний для кожного здобувача. Здобувачам також надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє користуватися КНМЗ, базою даних наукової бібліотеки, а саме – електронними версіями підручників, навчальних посібників, online– журналами з наукової бібліотеки eLIBRARY.

Навчальні аудиторії оснащені сучасним обладнанням, наприклад, цифровими осцилографами, лабораторними макетами «Радіопередальні пристої», «Радіоприймальні пристої», макетами цифровіх та аналогових пристроїв, програмно-апаратними платформами Arduino, STM, Raspberry Pi. Усі лабораторії забезпечені мультимедійним обладнанням для реалізації освітніх програм, за якими ведеться підготовка здобувачів.

Комп’ютерний парк кафедри складає 40 одиниць. 

Використовується ліцензійне програмне забезпечення, та те, що є у відкритому доступі в Інтернеті.

Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

За необхідністю, кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ, або лекційну аудиторію «Відеокомунікаційних технологій» № 336 «в», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачів за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких: 3 – доктора наук, професора; 2 – кандидатів наук, доцентів; 4 – старших викладача.

Всі вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальностей, за якими йдеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва. Зокрема, при підготовці бакалаврів і магістрів з освітніх програм спеціальності 126 Інформаційні системи та технології залучаються представники компанії Sigma, Global Logic та EPAM.