Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

ВСТУП 2023

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2023

Абітурієнте!

Запам’ятай! Ти маєш:

 • створити електронний кабінет вступника  – з 01 липня;
 • подати до 5 заяв на 5 спеціальностей (на бюджет + контракт) та до 20 (виключно на контракт) у власному електронному кабінеті з 19 липня до 31 липня, вказавши пріоритети свого вибору;
 • ознайомитися з рейтинговими списками рекомендованих на бюджет 05 серпня;
 • виконати умови зарахування:  підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису, завантажити Договір на навчання, підписаний КЕП, сканкопію військово-облікового документу (для чоловіків) та інші документи  через Гугл-форму Приймальної комісії  – не пізніше   18:00   08 серпня 2023 р.;
 • зарахування на бюджет – не пізніше 10 серпня 2023 р.;
 • зарахування на контракт – з 10 по 30 серпня.

Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00 години, у суботу з 09.00 до 13.00 години, вихідний день – неділя.

Телефони приймальної комісії ХНУРЕ: +380974189953, +380954201113,

або пишіть електронною поштою:  abitur@nure.ua

Для персональної консультації можна заповнити «Анкету абітурієнта ХНУРЕ»: https://forms.gle/Pxe4SkWXQGb3N7Yh9

Правила прийому до ХНУРЕ в 2023 році

 

Електронна адреса співробітника каф. РТІКС для надання консультації : anatolii.merzlikin@nure.ua 

Номер  моб. тел. співробітника каф. РТІКС для надання консультації Мрзлікін Анатолій Олександрович : +380950019877

 

Освітня програма

«Інформаційні технології Інтернету речей»

Підготовка бакалаврів.

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньою програмою  Інформаційні технології Інтернету речей є теоретичні і методологічні  основи та інструментальні засоби створення і використання  інформаційних технологій та систем у різних галузях людської  діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень  за умов невизначеності; закономірності розбудови та проектування  інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і  прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних  інформаційних технологій; створення новітніх систем  накопичування, переробки, збереження інформації та систем  управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних  об’єктів тощо. Випускник бакалавр повинен володіти знаннями,  вміннями і навичками по сучасним мовам програмування;  технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам  даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям  Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень;  програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.

Випускник за освітньою програмою Інформаційні технології  інтернету речей може займати первинні посади:

 1. Професіонала в галузі обчислювальних систем;
 2. Розробника обчислювальних систем;
 3. Технічного фахівця в галузі обчислювальної техніки;
 4. Техніка-програміста.

 

Освітня програма

«Архітектурне проєктування інформаційних систем»

Підготовка магістрів.

Основні навчальні дисципліни

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти, інтегрувати та обслуговувати інтегровані інформаційні системи, що ґрунтуються на новітніх інформаційних технологіях та архітектурних платформах. Акцент програми зроблений на формуванні фахівця, здатного розв’язувати складні задачі, пов’язані з застосуванням інформаційних технологій при проєктуванні інформаційних систем в різних сферах професійної діяльності.

Особливістю освітньої програми є поєднання знань та практичної підготовки з перспективних напрямів побудови інформаційних систем та технологій, зокрема, сучасних методів моделювання та проєктування інтегрованих інформаційних систем різноманітного призначення.

 Основні навчальні дисципліни:

 1. Архітектурне проєктування інтегрованих інформаційних систем,
 2. Системний аналіз та проєктування інноваційних ІС у складних предметних областях,
 3. Хмарні інтегровані інформаційні системи,
 4. Методи забезпечення якості розробленої інформаційної системи,
 5. Інтеграція інформаційних систем.

Випускники зможуть здійснювати планування, виконання проєктних дій та прийняття проєктних рішень для управління ІТ проєктами, моделювати та управляти ризиками в області управління проєктами з розроблення інтегрованих інформаційних систем та технологій, здійснювати кіберзахист інформаційних систем та технологій, планувати, організовувати, впроваджувати та контролювати функціонування систем захисту інформації.

Випускники можуть працювати у навчальних закладах, науково-дослідних, проєктно-конструкторських, виробничих, державних та приватних підприємства в якості фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств.

 

Освітня програма: Інформаційні радіотехнології

Підготовка бакалаврів і магістрів.

Форми навчання: денна, заочна

Освітня програма «Інформаційні радіотехнології» передбачає подгтовку фахівців з широким кругозором і навичками.

Класичну освіту з хорошою подгттовкой з фізики, математики та базових дисциплін дозволяє в подальшому швидко освоювати будь-яку нову область в сфері інформаційних радіотехнологій (GPS / ГЛОНАСС, Wi-Fi, Wi-Max, інші мережі з радіодоступом, технології безконтактних платежів, цифрове телебачення, супутниковий зв’язок і телебачення, техології спеціального призначення).

Спочатку студенти отримують базові знання про радіотехнічних ланцюгах, сигналах і електромагнітних полях, без яких неможливе розуміння принципів побудови і роботи всього різноманіття радіотехнічної і телекомунікаційної апаратури.

Досліджувані в подальшому дисципліни в цілому спрямовані на безперервне вдосконалення навичок роботи на соверменних обладнанні і з системами комп’ютерного проектування. Сфера телекомунікації та радіотехніки продовжує розвиватися і наші випукнікі готові розвиватися разом з нею.

Також вивчається програмування, в тому числі мікроконтролерів, економічні та соціально-правові дисципліни, пов’язані зі спеціальністю.

Місце роботи випускників

Науково-дослідні інститути, вітчизняні фірми (інтернет, мобільний зв’язок, супутникове ТБ, промислові роботи, комп’ютерні радіомережі, системи телеоммунікацій з радіодоступом) і зарубіжні компанії (Siemens, Infenion Techn., NDK-Epcos, Symeo GmbH, Європейське космічне агенство і ін. ).

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання зі: