Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

Вступна кампанія 2020 БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП НА БАЗІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Бакалавр» у 2020 році на базі ОКР «Молодший спеціаліст»

ПОРЯДОК проведення фахового випробування з вищої математики і інформатики для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста під час прийому на перший прискорений (зі скороченим терміном навчання) та другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця та на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

 

Увага: Терміни подачі заяв, виконання умов на зарахування та інші терміни у зв’язку з карантином  будуть оприлюдненні після відповідного рішення Міністерства освіти і науки!

Під час прийому на навчання на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки бакалавра вступники можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності з переліку 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186.  При цьому обсяг розбіжностей в дисциплінах не повинен перевищувати вказаний у стандарті освіти відповідної спеціальності (за відсутності стандарту – не більше 30 кредитів), про що під час прийому заяви на вступ письмово вказується на звороті заяви вступника відповідальною особою того факультету, на який подає заяву вступник.

Крок 1. Подати заяву і документи

Документи необхідно подавати в паперовому вигляді.

Комплект документів:

 1. Заява, підписана у відповідному деканаті. Для кожної спеціальності і позиції необхідна окрема заява;
 2. Паспорт громадянина України та 2 копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце прописки); якщо паспорт у вигляді картки, то до нього додається витяг про реєстрацію (2 копії);
 3. Військовий квиток або посвідчення про приписку та копія – 1 прим.;
 4. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 прим.;
 5. Атестат про повну загальну середню освіту та копія – 2 прим., завіряється в Приймальній комісії;
 6. Додаток до атестата з оцінками та копія – 2 прим., Завіряється в Приймальній комісії;
 7. Диплом молодшого спеціаліста та копія – 2 прим., Завіряється в Приймальній комісії;
 8. Додаток до диплома молодшого спеціаліста та копія – 2 прим., Завіряється в Приймальній комісії;
 9. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (у 2020 році приймаються сертифікати ЗНО 2017-2020 років) та копія – 2 прим., Завіряється в Приймальній комісії;
 10. 6 кольорових фотокарток 3х4 см;
 11. Медична довідка за формою 086-о;
 12. Анкета для цифрової фотографії (оформлюється під час подачі документів в ХНУРЕ).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Крок 2. Скласти фахове випробування

Перелік тем з вищої математики:

 1. Метод координат. Лінії і їх рівняння.
 2. Пряма лінія.
 3. Елементарна теорія ліній другого порядку.
 4. Матриці, визначники і системи лінійних рівнянь.
 5. Елементи векторної алгебри.
 6. Поверхні і лінії. Їх рівняння.
 7. Поверхні другого порядку.
 8. Змінна величина та функція.
 9. Теорія границь.
 10. Похідна і диференціал.
 11. Диференціальне числення.
 12. Визначений інтеграл.
 13. Невизначений інтеграл. Інтегральне числення.
 14. Елементи функції комплексної змінної.

Перелік тем з інформатики:

 1. Розв’язання задач з простою змінною мовою C++.
 2. Застосування циклів, умовних операторів.
 3. Розв’язання задач з використанням масивів мовою C++.
 4. Розв’язання задач з використанням двомірних масивів мовою C++.
 5. Робота зі структурами мовою C++.
 6. Робота з функціями мовою C++.

Розклад іспитів буде викладено додатково.

Крок 3. Дочекатися рейтингового списку

Рейтинговий список вступників буде оприлюднений із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Крок 4. Принести оригінали документів

Після оприлюднення списку необхідно принести оригінали документів, тим самим виконавши вимоги до зарахування за державним замовленням.