Кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Мова:

ВСТУП 2021

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2021

 

Освітня програма

«Інформаційні технології Інтернету речей»

Основні навчальні дисципліни

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньою програмою  Інформаційні технології Інтернету речей є теоретичні і методологічні  основи та інструментальні засоби створення і використання  інформаційних технологій та систем у різних галузях людської  діяльності; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень  за умов невизначеності; закономірності розбудови та проектування  інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і  прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних  інформаційних технологій; створення новітніх систем  накопичування, переробки, збереження інформації та систем  управління; автоматизація бізнес-процесів та інших складних  об’єктів тощо. Випускник бакалавр повинен володіти знаннями,  вміннями і навичками по сучасним мовам програмування;  технологіям створення програмно-апаратних продуктів, базам  даних та веб-системам; управлінню ІТ-проектами; технологіям  Інтернету речей, технологіям паралельних і хмарних обчислень;  програмуванню мобільних пристроїв; бізнес-аналітиці тощо.

Необхідні предмети ЗНО

Українська мова (k=0.2, min=100)

Математика (k=0.5, min=100)

Іноземна мова/Фізика/Хімія/Географія/Біологія/Історія України (k=0.2, min=100)

Прохідний конкурсний бал — 172.79 (2020 р.)

Денна форма навчання (бюджет, контракт)

Вартість навчання (2020 р.)

Денна форма: 15500 грн

Заочна форма:

Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

Перспективи працевлаштування

Випускник за освітньою програмою Інформаційні технології  інтернету речей може займати первинні посади:

  1. Професіонала в галузі обчислювальних систем;
  2. Розробника обчислювальних систем;
  3. Технічного фахівця в галузі обчислювальної техніки; 4. Техніка-програміста.

 

Освітня програма

«Радіотехніка»

Основні навчальні дисципліни

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою  Радіотехніка: базові знання з теорії радіотехнічних ланцюгів, сигналів і  електромагнітних полів; вміння працювати з пакетами програм для  комп’ютерного проектування радіоелектронних схем, в тому числі  СВЧ-діапазону, які знаходять застосування в сфері інформаційних  радіо-технологій; вміння з програмування мікроконтролерів; знання з  економічних і соціально-правових дисциплін, які відповідають спеціальності;  навички розробки радіотехнічних пристроїв і систем; навички по ремонту  радіоапаратури; навички з монтажу обладнання зв’язку, радіомовлення і  телебачення.

Радіотехніка є основою інформаційно-комп’ютерних технологій, які  охоплюють всі проблеми передачі, прийому, обробки та зберігання  інформації, а об’єкт наукової діяльності фахівця – наукове вивчення  механізмів, систем і комплексів управління, а також розробка, технічне  обслуговування та вдосконалення комп’ютеризованих систем обробки  інформації.

Необхідні предмети ЗНО

Українська мова (k=0.4, min=100)

Математика (k=0.35, min=100)

Іноземна мова/Фізика/Хімія/Географія/Біологія/Історія України (k=0.2, min=100)

Прохідний конкурсний бал — 144.98 (2020 р.)

Денна форма навчання (бюджет, контракт)

Вартість навчання (2020 р.)

Денна форма: 11900 грн

Заочна форма:

Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

Перспективи працевлаштування Випускник за освітньою програмою Радіотехніка може працювати: 1. Спеціалістом з розробки радіотехнічних

 

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання зі: